เครื่องบรรจุแนวนอนHORIZONTAL PACKING MACHINE 水平包装机 |
swentech.co.th
Tel: 02-398-8896-7 , 02-744-7086-8