swentech.co.th
Tel: 02-398-8896-7 , 02-744-7086-8

ความเป็นมาของ บริษัท สเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สเวนเทค(ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการทางด้านนำเข้าเครื่องจักรจากประเทศจีน โดยมีประสบการณ์มากกว่า 26 ปี ปัจจุบันดำเนินกิจกรรมดั้งต่อไปนี้:

กิจกรรมหลัก:

 1. เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติทุกประเภทและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วม
 2. เครื่องผลิตยาและเครื่องบรรจุยา
 3. เครื่องผลิตอาหาร เครื่องดื่มและไลน์ผลิต
 4. วัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องบรรจุชาและเครื่องพิมพ์วันที่

กิจกรรมรอง:

 1. เครื่องแยกของเหลวและระบบแยกของเหลว
 2. อุปกรณ์ซีล
 3. น้ำยาที่ใช้ในขั้นตอนงานโลหะ

บริษัท สเวนเทค(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบหมายจากสินค้าคุณภาพสูง 10 กว่ายี่ห้อ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ให้บริการกับอุตสาหกรรมผลิตยา-อาหารเสริมและเครื่องสำอาง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ประจำวัน เคมีเกษตร ยารักษาสัตว์ สารกำจัดศัตรูพืช โรงงานผลิตและบรรจุอาหาร-เครื่องดื่ม (แบบของแข็ง แบบของเหลว) โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย องค์กรวิจัย กลุ่มโรงแรม ของใช้ด้านการท่องเที่ยว ด้านธุรกิจขายปลีก โรงงานรับจ้างบรรจุ ดั้งต่อไปนี้:

 • ออกแบบรูปแบบการผลิตตามความต้องการให้กับลูกค้า
 • นำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์และไลน์ผลิตมาให้กับลูกค้า
 • บริการติดตั้ง ทดลองเครื่อง อบรมผู้ใช้งานเครื่องจักรที่นำเข้ามาให้กับลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาทางเทคนิค ซ่อมแซมเครื่องจักรทั้งในช่วงรับประกัน จนตลอดอายุการใช้งานและสำรองจำหน่ายอะไหล่

บริษัท สเวนเทค(ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ให้สินค้าที่จำหน่ายครบถ้วนสมบูรณ์ มุ่งสรรหาสินค้าที่เกรดดี ที่มีราคาและคุณภาพเหมาะสมกัน ทางบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการทางเทคนิคที่ครอบคลุมและดีขึ้น

IMG_1905111_edit

บริษัท สเวนเทค(ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสาขา โปรดระวังผู้แอบอ้าง!!!!!!

error: Content is protected !!