เครื่องบรรจุฟิล์มหดออโต้ รุ่น SFR450/590+SFR2400 |
swentech.co.th
Tel: 02-398-8896-7 , 02-744-7086-8