swentech.co.th

เครื่องบรรจุของเหลว

เครื่องบรรจุของเหลว รุ่น PW-229F/ PW-239F / MW-239C

สำหรับบรรจุของเหลว หรือกึ่งของเหลว เช่น ซอส น้ำจิ้ม น้ำปลา น้ำสลัด น้ำส้มสายชู น้ำยาล้างจาน แชมพู     ครีมนวดผม ครีมล้างหน้า  ยาน้ำ ยาฆ่าแมลง ฯลฯ

คุณสมบัติพิเศษ

 • สามารถเลือกปั๊มจ่ายวัตถุได้ 4 ชนิด ตามลักษณะของวัตถุที่แตกต่างกัน
 • เลือกรูปแบบซองได้ 2 แบบ คือ ซีล 3 ด้านและซีล 4 ด้าน
 • สามารถบรรจุแบบซองต่อเนื่องได้ (MW-239C)
 • ซีลหัวท้าย และซีลข้างใช้ลูกกลิ้ง 3 คู่ จึงทำให้รอยซีลแข็งแรงเป็นพิเศษ
 • ตั้งค่าและแสดงลักษณะการทำงานด้วยจอสัมผัส
 • ใช้มอเตอร์เซอร์โวขับเคลื่อนระบบซีลหัวท้าย (MW-239C)

เครื่องบรรจุของเหลวหรือกึ่งของเหลว รุ่น MW-439C

สำหรับบรรจุของเหลว หรือกึ่งของเหลว เช่น ซอส น้ำจิ้ม น้ำปลา  น้ำส้มสายชู น้ำยาล้างจาน แชมพู  ครีมนวดผม ครีมล้างหน้า  ยาน้ำ ยาฆ่าแมลง ฯลฯ

คุณสมบัติพิเศษ

 • สำหรับบรรจุของเหลวหรือกึ่งของเหลว
 • สามารถเลือกปั๊มจ่ายวัตถุได้ 4 ชนิด ตามลักษณะของวัตถุที่แตกต่างกัน
 • ซีลหัวท้าย และซีลกลางใช้ลูกกลิ้ง 3 คู่ จึงทำให้รอยซีลแข็งแรงเป็นพิเศษ
 • ตั้งค่าและแสดงลักษณะการทำงานด้วยจอสัมผัส

คุณลักษณะทางเทคนิค

 • ปริมาตร 0.5 – 60 (1.1)มล./ซอง
 • ความเร็วบรรจุ 30-80 (2) ซอง/นาที
 • ขนาดซอง ยาว 45 – 180 (3.1) มม.  กว้าง 18-85 (4) มม.
 • ความหนาของฟิล์มที่เหมาะสม 40-85 ไมคอน
 • ระบบไฟฟ้า 3.0 Kw/380V/50Hz/3P
 • ขนาดเครื่อง ย. 1200 x ก. 1000 x ส. 1800 มม.
 • น้ำหนักเครื่อง 450 กก.
 • เครื่องพิมพ์วันที่ ที่เลือกใช้ DH-7R

เครื่องบรรจุของเหลว รุ่น DXD-JY-50/75, DXDB-40

สำหรับบรรจุของเหลว ของหนืด หรือ กึ่งของเหลว เช่น ซอส น้ำจิ้ม น้ำปลา น้ำสลัด น้ำส้มสายชู น้ำยาล้างจาน แชมพู ครีมนวดผม ฯลฯ

เครื่องบรรจุของเหลว  รุ่น DXD-JY-50/75

คุณสมบัติพิเศษ

 • จ่ายวัตถุด้วยปั๊ม
 • เลือกรูปแบบซองได้ 3 แบบ
 • โครงสร้างเครื่องเป็นสแตนเลส
 • ลูกค้าสามารถเลือกแบบปรับความเร็วด้วยอินเวอร์เตอร์ได้ ( รุ่น X)

เครื่องบรรจุของเหลว  รุ่น DXDB-40

คุณสมบัติพิเศษ

 • จ่ายวัตถุด้วยปั๊มหมุนเวียน
 • เลือกวิธีการปรับความยาวซองได้ 2  แบบ
 • เลือกรูปแบบซองได้ 3 แบบ
 • ของเหลวที่บรรจุมีของแข็งผสมได้ และปั๊มหมุนเวียนสามารถตัดให้ของแข็งขาดได้
 • ลูกค้าสามารถเลือกแบบปรับความเร็วด้วยอินเวอร์เตอร์ได้ ( รุ่น X)


error: Content is protected !!