swentech.co.th

เครื่องบรรจุแนวตั้ง

เครื่องบรรจุแนวตั้งขนาดใหญ่  รุ่น DC-4230/DC-5235/DC-6845/DP-420/DP-520/DP-680

สำหรับบรรจุวัตถุที่เป็นเม็ด เป็นชิ้น เช่น บรรจุขนมอบกรอบ  บรรจุขนมขบเคี้ยว บรรจุผลไม้แปรรูป บรรจุน้ำตาล บรรจุกาแฟ บรรจุข้าวสาร บรรจุพริกไทยเม็ด บรรจุเมล็ดพันธุ์พืช บรรจุเครื่องดื่มมอลล์ บรรจุอาหารเสริม ฯลฯ

คุณสมบัติพิเศษ

 • สามารถเลือกวิธีการจ่ายวัตถุได้ 5 แบบ
 • ทำการลำเลียงวัตถุ กำหนดปริมาตร จ่ายวัตถุ ทำซอง พิมพ์วันที่ เติมไนโตรเจน หรือรีดลม ลำเลียงซองสำเร็จรูป ด้วยระบบอัตโนมัติ
 • ควบคุมการทำงานด้วยหน้าจอสัมผัส และ PLC
 • สามารถตั้งค่าซองให้ตัดตามจำนวนที่ต้องการได้
 • มีระบบเตือนและหยุดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อมีเหตุขัดข้อง
 • สามารถพับมุมซองและเจาะรูแขวนได้
 • สามารถบันทึกโปรแกรมได้

อุปกรณ์เลือกซื้อ

 • ระบบตัดซองแบบต่อเนื่อง หรือระบบตัดต่อเนื่องแล้วตัดกลางซอง
 • ระบบเจาะรูแขวน (รูกลม หรือรูปร่างอื่นๆได้)
 • เครื่องจ่ายวัตถุ และอุปกรณ์กำหนดปริมาตร
 • เครื่องลำเลียงซองสำเร็จรูป

 

เครื่องบรรจุแนวตั้งขนาดใหญ่   รุ่น BDP-420/520/680
สำหรับบรรจุวัตถุที่เป็นเม็ด เป็นชิ้น เช่น บรรจุขนมอบกรอบ  บรรจุขนมขบเคี้ยว บรรจุผลไม้แปรรูป บรรจุน้ำตาล บรรจุกาแฟ บรรจุข้าวสาร บรรจุพริกไทยเม็ด บรรจุเมล็ดพันธุ์พืช บรรจุเครื่องดื่มมอลล์ บรรจุอาหารเสริม ฯลฯ

อุปกรณ์เลือกซื้อ

 • ระบบเจาะรูแขวน (รูกลม หรือรูปร่างอื่นๆได้)
 • เครื่องจ่ายวัตถุ และอุปกรณ์กำหนดปริมาตร
 • เครื่องลำเลียงซองสำเร็จรูป

เครื่องบรรจุแนวตั้งขนาดใหญ่ รุ่น CB-VS36 / 52

สำหรับบรรจุวัตถุที่เป็นเม็ด เป็นผง เป็นของเหลว เช่น ขนมอบกรอบ  ขนมขบเคี้ยว ผลไม้แปรรูป น้ำตาล กาแฟ ข้าวสาร พริกไทยเม็ด เมล็ดพันธุ์พืช เครื่องดื่มมอลล์  น้ำจิ้ม ซอส น้ำสลัด ฯลฯ

คุณสมบัติพิเศษ

 • ทำการลำเลียงวัตถุ กำหนดปริมาตร จ่ายวัตถุ ทำซอง พิมพ์วันที่เติมไนโตรเจน หรือรีดลม ลำเลียงซองสำเร็จรูป ด้วยระบบอัตโนมัติ
 • สามารถเลือกวิธีการจ่ายวัตถุได้ 5 แบบ
 • ควบคุมการทำงานด้วยหน้าจอสัมผัส และ PLC
 • การดึงฟิล์มให้ระบบซีลหัวท้ายเป็นตัวดึงฟิล์ม
 • รูปแบบซองเป็นซีล 3 ด้าน หรือ 4 ด้าน
 • สามารถเจาะรูแขวนได้
 • สามารถบันทึกโปรแกรมได้

อุปกรณ์เลือกซื้อ
– ระบบตัดซองแบบต่อเนื่อง หรือระบบตัดต่อเนื่องแล้วตัดกลางซอง
– ระบบเจาะรูแขวน (รูกลม หรือรูปร่างอื่นๆได้)
– เครื่องจ่ายวัตถุ และอุปกรณ์กำหนดปริมาตร
– เครื่องลำเลียงซองสำเร็จรูป

error: Content is protected !!