swentech.co.th

เครื่องห่อฟิล์มหด / เครื่องซีลฟิล์มหด

ใช้สำหรับซีลสินค้าด้วยฟิล์มหด หรือหลายชิ้นรวมกัน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม อะไหล่ หนังสือ กล่องเครื่องสำอางค์ กล่องยา เครื่องใช้ไฟฟ้า  ฯลฯ

เครื่องซีลฟิล์มหด ระบบ BS4525/ BS4535 เครื่องซีลฟิล์มหดขนาดใหญ่ ระบบ BSE- 55

คุณสมบัติพิเศษ

  • เป็นเครื่องอบฟิล์มหดชนิดต่อเนื่องแบบอินฟาเรด
  • อุณหภูมิที่ใช้อบคงที่และความเร็วในการเคลื่อนที่ของสายพาน สามารถปรับความเร็วได้
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบรรจุจะปลอดภัยจากความชื้นและป้องกันการกระแทกได้
  • เหมาะสำหรับการห่อหุ้มชิ้นส่วน ที่มีลักษณะกระจายและผลิตภัณฑ์ที่มีฐานรอง (ขวดน้ำดื่ม)
  • มีสายพานแบบตะแกรง เพื่อความสะดวกในการลำเลียง

อุปกรณ์เลือกซื้อ - เครื่องตัดฟิล์มหดแบบ “ L” อัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องซีลฟิล์มหด ระบบ BM-500 +เครื่องตัดฟิล์มหดแบบ”L”รุ่น BTA-450

ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเขียน อาหาร เครื่องสำอาง ยา โลหะ ฯลฯ ตัวเครื่องควบคุมด้วยระบบPLC  ใช้งานง่าย มีระบบป้องกันภัย และ ระบบ Alarm สามารถป้องกันตัดชิ้นงาน

 


เครื่องซีลและตัดฟิล์ม รุ่น BTX6040B + เครื่องชิ้งค์ฟิล์มหด รุ่น BM5045

ใช้สำหรับชิงค์โหล เช่น ขวดน้ำดื่ม เป็นต้น  เครื่องใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ปรับความเร็ว ระบบเซนเซอร์ตั้งตำแหน่งดันวัตถุและสามารถปรับตำแหน่งได้ ระบบไฟแจ้งเตือนเพื่อป้องกันตัดชิ้นงาน ระบบลมเป่าสองข้าง เพื่อทำให้ฟิล์มสองข้างหดเท่ากัน

 

error: Content is protected !!